Cách cài font chữ Khmer – chữ phong cách đẹp Khmer Unicode

by Feng

Hướng dẫn này không chỉ áp dụng cho font chữ Khmer Unicode mà Bạn có thể cài đặt bất kỳ phông chữ nào cho cả Windows và Mac OSX.
font chữ Khmer Unicode có nhiều font chữ và thường đi kèm với tên như Kh-Name, KhmerOS-Name,v.v… Một số font chữ Khmer Unicode được thiết kế để bán và một số được sử dụng miễn phí.

cách cài font chữ Khmer
Cài đặt font chữ Khmer

Có hai phương pháp để cài đặt bất kỳ font chữ nào trên Windows.

1. Cài đặt từng cái một
Phương pháp này hữu ích nếu bạn có ít font chữ và cách thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào bất kỳ font chữ nào sau đó chọn Cài đặt rồi đóng lại.

2. Cài đặt hàng loạt
Nếu bạn có nhiều font chữ hơn để cài đặt, phương pháp thứ hai này rất hữu ích và tiết kiệm thời gian.
Bạn có thể cài đặt tất cả các font chữ cùng một lúc bằng cách mở Windows Explorer, Truy cập “C:\Windows\Fonts” và chọn tất cả các font chữ của bạn, sau đó kéo vào thư mục font chữ trong Windows Explorer. Sau đó, tất cả các phông chữ được cài đặt.

You may also like

Leave a Comment